22 Mei 2009

PERIBAHASA MELAYU

LATIHAN SPM KERTAS 2
SOALAN 3 : PERIBAHASA

Soalan jenis ini menguji pengetahuan peribahasa
Soalan menguji sama ada dari segi memberi makna atau penggunaannya
Empat jenis peribahasa
- Simpulan Bahasa (anak angkat; batu api; serkap jarang)
- Perumpamaan (pucar lesi umpama ayam lengit; seperti bahat dengan
penukul)
- Pepatah (ada padi semua kerja jadi; ada beras semua kerja deras)
- Bidalan (sambil menyelam minum air; ukur baju di badan sendiri)


A. Memberi Makna dan Membina Ayat daripada Peribahasa

Beri makna simpulan bahasa di bawah ini dan kemudian bina ayat berdasarkan
simpulan bahasa tersebut:

1. hati bugis
Makna : seorang yang berani
Ayat : Hang Tuah terkenal sebagai seorang pahlawan Melayu yang
mempunyai hati bugis.

2. Orang dapur
Makna : orang perempuan
Ayat : Sudah lama Mak Ngah teringin untuk mendapat orang dapur
kerana semua anaknya lelaki.


B. Membina Ayat daripada Peribahasa

Bina satu ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan di bawah.

1. jauhari juga mengenal manikam

Bertanyalah kepada orang yang arif tentang undang-undang kerana jauhari
juga mengenal manikam

2. Belakang parang diasah lagikan tajam

Walaupun sudah berkali-kali gagal dalam peperiksaan, namun Mahani yakin
bahawa belakang parang diasah lagikan tajam


C. Menyatakan Peribahasa Berdasarkan Pernyataan

Berdasarkan pernyataan yang berikut, berikan satu peribahasa yang paling
sesuai.

1. Ramasami memberikan pelbagai alasan apabila rakan-rakannya
mengajaknya pergi ke perpustakaan
(hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih)

2. Pak Cik Mahadi memiliki ilmu yang tinggi tetapi dia tidak mahu
mengamalkan semua ilmu yang ada padanya itu.
(laksana pohon kayu tidak berbuah)


D. Mengemukakan Peribahasa Berdasarkan Petikan

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa
yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan
ini.

Razali menceburi bidang perniagaan. Perniagaannya maju tetapi dia lupa akan pengorbanan dan kesusahan yang dialaminya sewaktu hendak memulakan perniagaan dahulu. Setiap bulan keuntungan yang diperoleh dibelanjanya sehingga dia tidak dapat menyimpan wang walaupun sedikit. Dia akhirnya menyesal apabila perniagaannya bankrap kerana dia tidak dapat membayar hutang piutang kepada pihak bank.

1. lupa daratan / lupa diri
2. berniaga buluh kasap, dapat hujung pangkal lesap
3. menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna.

Tiada ulasan: