12 Jun 2009

IMPLIKASI PENCEMARAN TERHADAP MANUSIA

IMPLIKASI PENCEMARAN TERHADAP MANUSIA

Pendahuluan
Pelbagai bentuk pencemaran alam sekitar berlaku di negara kita. Keadaan ini amat membimbangkan kerana mendatangkan kesan terhadap kehidupan kita.

Isi Penting
1. Menyebabkan pemanasan global - perubahan cuaca - menyebabkan bencana alam - menjejaskan kehidupan manusia.
2. Kepupusan flora dan fauna - penebangan hutan secara berleluasa - mengakibatkan bencana alam.
3. Menjejaskan sumber pendapatan - tumpahan minyak memusnahkan hidupan laut - menjejaskan sumber pendapatan nelayan.
4. Menjejaskan ekonomi - kemusnahan tanaman atau kawasan pertanian oleh banjir atau kemarau akibat pencemaran.
Penutup
Pencemaran alam - masalah sejagat - harus ditangani oleh semua pihak.

Cadangan Peribahasa
  • Malang tidak berbau
  • Sehelai sepinggang
  • Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi.

Tiada ulasan: