22 Julai 2009

INTENSIF SEJARAH SPM 2009

Bahagian B
5. (a) Jelaskan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens. (12 markah)
(b) Huraikan peranan raja dalam sistem pemerintahan tamadun yunani (8 markah)

Cadangan Jawapan
5 (a) - Semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan
- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali sebulan
- Setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan
- Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis
- Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan perhimpunan
- Dewan perhimpunan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya
- Tempoh ahli berkhidmat selama 6 bulan hingga setahun.

5(b) - Raja dibantu oleh sebuah badan iaitu Konsul
- Raja sebagai ketua hakim
- Raja sebagai ketua tentera
- Raja sebagai ketua agama

Tiada ulasan: