08 September 2009

BIMBINGAN SPM

5 SAJAK PENTING à SKOR BM SPM 2009

Berdasarkan analisis terhadap soalan-soalan yang lepas dan kecenderungan buku dan soalan ramalan yang terdapat di pasaran, terdapat 5 sajak yang sangat penting dan perlu diberi perhatian oleh pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tahun ini.

1. Sajak Derita Pertama

Maksud sajak
Rangkap 1:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 2:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 3:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 4:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 5:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah nilai kemanusiaan dan pengajaran.
Nilai Kemanusiaan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengajaran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sajak Anak Laut
Maksud sajak
Rangkap 1:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 2:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bentuk sajak
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah gaya bahasa, bentuk dan nilai kemanusiaan.
Nilai Kemanusiaan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Sajak Jalan-jalan Raya Kotaku
Maksud Sajak
Rangkap 1:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 2:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangkap 3:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangkap 4:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah tema, nilai-nilai kemanusiaan dan pengajaran.

4. Sajak Duhai Pentafsir
Maksud sajak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah gaya bahasa, bentuk dan nilai kemanusiaan.
Nilai Kemanusiaan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Sajak Di Ruang Gemanya

Maksud Sajak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah bentuk, persoalan dan pengajaran.

Bentuk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoalan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengajaran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiada ulasan: