08 September 2009

LATIHAN BM

PENULISAN

Semangat kejiranan yang semakin longgar dalam kalangan masyarakat bandar.
Fokus Soalan (Kepentingan Semangat Kejiranan, Usaha Meningkatkan Semangat Kejiranan, Permasalahan Kejiranan)

Kepentingan Semangat Kejiranan

 
 
 
 
 

Usaha Meningkatkan Semangat Kejiranan


1.

  

2.

   

3.

4.

   

5.

Permasalahan Kejiranan

 
 
 
 
 

Tiada ulasan: