19 Mac 2010

LATIHAN KARANGAN : USAHA MENANGANI MASALAH DISIPLIN

  • Fokus utama menangani masalah disiplin ialah diri remaja itu sendiri.
  • Kesedaran dalam diri remaja tentang tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, keluarga dan negara perlu diwujudkan.
  • Remaja memerlukan kasih sayang dan perhatian yang mencukupi kerana dalam proses memasuki alam remaja dan dewasa mereka amat memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada keluarga.
  • Ibu bapa perlu menitikberatkan pendidikan agama kepada anak-anak sejak kecil kerana jika remaja mempunyai pegangan dan asas agama yang kukuh, mereka tidak akan mudah terpesong dan terpengaruh dengan sebarang unsur negatif.
  • Sebahagian besar masa remaja dihabiskan di sekolah dan ini bermakna bahawa perana sekolah amat besar dalam mendidik remaja ini dengan nilai-nilai yang baik dan melakukan aktiviti yang berfaedah.
  • Salah satu caranya ialah melalui pengajaran mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pengetahuan Moral agar nilai-nilai murni dapat diserapkan dalam diri pelajar.
  • Media massa perlu juga memainkan peranan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata-mata.
  • Selain tumpuan kepada diri pelajar itu sendiri, pihak berkuasa seperti polis harus melipatgandakan usaha untuk menangani masalah melalui penguatkuasaan undang-undang terhadap mereka yang bersalah.
  • Kini pihak kerajaan telah melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan melalui sistem ini, remaja lepasa sekolah diharapkan dapat menjadi warganegara yang berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan negara.

Tiada ulasan: